Inauguration Ceremony of Honourable Mayor: Mesuli Nqondwana

Picture1

Nyandeni Local Municipality

Cordially invites you to attend Mayoral Inauguration ceremony For Honourable M.D. Ngqondwana.

    *Date    :  30th September 2016

    * Venue  :   Ngqeleni Sports Ground

    * Time    :  Starting at 10h00

U-Masipala waseNyandeni wazisa umema kananjalo uluntu lonke kuMsitho wokubekwa / ukuthanjiswa ngokusesikweni kweNkokheli eyintloko yalo Masipala (Hon. Mayor, Councillor M.D. Ngqondwana).

    * Umhla  :   30th Septemba 2016

    * Indawo  :  Kumabala ezemidlalo eNgqeleni

           * Ixesha     :   Iyakuqala ngentsimbi ye-10:00 Kusasa

 

For more information contact Manager Communications Mr. V.B. Ndamase during office hours 047 555 5049

 [/linkarea]

2015 © Copyright - Nyandeni Local Municipality All rights reserved